DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 9
Tổng truy cập: 0460735
Hình ảnh

Nghi lễ

Nghi Cúng Tất Niên và Giao Thừa

 

 

VĂN KHẤN TẤT NIÊN

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đồng thùy chứng minh công đức.

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ. Tại nước Việt Nam thuộc Thôn..... Xã......Huyện....Tỉnh...... Gia chủ của chúng con là : Nguyễn văn A, Pháp danh: Trừng Lạc Cùng toàn gia nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu đẳng. Cẩn dĩ hương hoa đăng trà quả phẩm chi nghi.  Cung đối Án tiền hiến lễ Tất Niên phần hương nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Thượng, Trung, Hạ Phân Tam Giới Âm Dương Liệt Vị Tôn Thần. Thánh Minh Oai Sung Tước Lộc Đô Nguyên Soái Kiêm Tri Lưỡng Lộ,

Thượng Hộ Quốc Công, Lưỡng Chiếu Tứ Châu Yểu Hạ Đô Đại Thành Hoàng Đại Vương Từ Hạ.

Đồng Phụng Thỉnh:

Đương Sơn Bổn Xứ Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần.

Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai Hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân. Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Bổn Xứ Thổ Địa Chánh Thần. Đông Trù Tây Mạng Táo Phủ Thần Quân. Ngũ Phương Ngũ Thổ  Trú Trạch Tôn Thần Tiền Khai Canh Hậu Khai Khẩn Chi Thần. Thập Bát Long Trạch Liệt Vị Tướng Quân. Thổ Điạ Phước Đức Tài Thần. Gia Đường Hương Hỏa Liệt Vị Oai Linh. Ngũ Phương Chủ Ngung Cổ Tịch Chi Thần.

Đồng thùy quang giáng  Án tiền chứng minh công đức:

Nay khấn nguyện: Đông tàn năm hết, ngày kiệt tháng cùng, tuế trừ cáo tế, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. Chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, trà quả phẩm vật chi nghi, cung đối án tiền, hiến lễ Tất niên, dâng cúng Đẳng vị Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm tiên linh liệt vị.

Cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị gia tiên, Bổn xứ tiền hậu chư vị hương linh lai phó án tiền, phủ thùy minh chứng,  gia hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng, vạn sự cát tường, tật bịnh tiêu trừ, chư tai tiêu diệt, gia đình hưng thịnh, xứ xứ yên vui, Pháp giới chúng sinh, đồng triêm lợi lạc.

Ngưỡng nguyện Chư tôn thần thùy từ doãn nạp. Nay cẩn cáo.

Nam mô a di Đà Phật ( 3 lần ) (lạy ba lạy, đứng dậy xá ba xá)

-------------------------------------

VĂN KHẤN GIAO THỪA: (thiết bàn đặt ngoài trời, ở giữa sân)

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Nam Mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Đồng thùy chứng minh công đức.

Nay là giờ phút Giao thừa thiêng liêng đón năm Giáp Ngọ đã đến. Tại nước Việt Nam thuộc Thôn..... Xã......Huyện....Tỉnh...... Gia chủ của chúng con là : Nguyễn văn A, Pháp danh: Trừng Lạc Cùng toàn gia nam nữ, tử tôn hôn tế nội ngoại đại tiểu đẳng. Cẩn dĩ hương hoa, trà quả,  phẩm vật chi nghi, dâng cúng Đẳng vị Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm tiên linh liệt vị.  Cung đối Án tiền hiến lễ Minh Niên phần hương nhất tâm phụng thỉnh:

Nam mô nhất tâm phụng thỉnh:

Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn Thần

Ngài Cựu Niên Đương Cai Hành Khiển Ngài Đương Niên Thiên Quan Tấn Vương Hành Khiển, Thiên Hao chi Thần, Nhân Tào Phán quan.

Đồng Phụng Thỉnh:

Đương Sơn Bổn Xứ Thổ Địa Phước Đức Chánh Thần.

Thừa Thiên Hiệu Pháp Khai Hoàng Hậu Thổ Nguyên Quân. Đương Cảnh Thành Hoàng Đại Vương. Bổn Xứ Thổ Địa Chánh Thần. Đông Trù Tây Mạng Táo Phủ Thần Quân. Ngũ Phương Ngũ Thổ  Trú Trạch Tôn Thần Thổ Điạ Phước Đức Tài Thần. Đồng thùy quang giáng  Án tiền chứng minh công đức:

Nay khấn nguyện: Cung chúc Tân Xuân. đón mừng năm mới, Tam Dương khai Thái, vạn tượng canh tân. lưu phúc lưu ân, hiếu sanh tiếp lộc. Nhân buổi tân xuân, chúng con thành tâm, sắm sửa phẩm vật,   hiến lễ cúng dường liệt vị Tôn Thần,  dâng nén tâm hương, ngưỡng thỉnh liệt vị Tôn thần, đồng giáng lai lâm chứng kỳ lễ vật.

Chúng con cầu nguyện:

Thế giới hoà bình, Quốc gia hưng thịnh, Xuân đa cát khánh, Hạ bảo bình an, Thu miễn tai ương, Đông nghinh bách  phúc.

Chúng con lại nguyện: Minh niên khương thái, trú dạ cát tường, mọi duyên thuận lợi, mọi việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được hưởng phần lợi lộc.

Gia nội tăng tứ trinh tường chi phúc thọ. Phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con nhân khang vật thịnh, bốn mùa hưởng chữ an vui, tâm thiết thái bình thịnh vượng.

Gia trung khang thái, tài như xuyên chí, lộc tự vân lai, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc như sở nguyện.

Nam tử thanh cao, nữ nhi đoan chính, học hành tinh tiến, thương mại hanh thông,  sở nguyện tòng tâm, sở cầu toại ý,

Thượng chúc:

Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển, phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Cánh nguyện canh tân xã hội, xứ xứ thường an thường thịnh, thế thế thuần phong mỹ tục vãn hồi, đạo đức cương duy, tăng long phúc thọ.

Âm siêu, dương khánh, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật đạo. Ngưỡng kỳ Chư Phật chứng minh, Liệt vị Tôn Thần  thuỳ từ chiếu giám. Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di Đà Phật ( 3 lần ) (lạy ba lạy, đứng dậy xá ba xá)


TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật