DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 8
Tổng truy cập: 0460726
Hình ảnh

Nghi lễ

Cách Lần Tràng Hạt

Ý NGHĨA CỦA TỪNG LOẠI TRÀNG HẠT :

Cách sử dụng số hạt của từng loại xâu chuỗi có những bất đồng, thì ý nghĩa nó có những khác biệt:
- Chuỗi 108 hạt là biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.
- Chuỗi 54 hạt là biểu thị cho 54 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Tín, Thập Trú, Thập Hạnh. Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Tứ Thiện Căn Nhân Địa.
- Chuỗi 42 hạt là biểu thị cho 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát, tức là Thập Trú, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập Địa và Đẳng Giác, Diêu Giác.
- Chuỗi 27 hạt là biểu thị cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, tức là 18 bậc Hữu Học của Tứ Hướng Tam Quả trước, với 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán.
-Chuỗi 21 hạt là biểu thị cho 21 vị, tức là Thập Địa, Thập Ba La Mật và quả vị Phật.
- Chuỗi 14 hạt là biểu thị cho 14 Pháp Vô Úy của Bồ Tát Quán Thế Âm.
- Chuỗi 1.080 hạt là biểu thị cho 10 cảnh giới, mỗi cảnh giới đều có 108, cho nên cộng thành 1.080.PHƯƠNG PHÁP LẦN TRÀNG HẠT THEO NGŨ BỘ :

1 - Phật Bộ : Dùng ngón cái với ngón trỏ của tay phải mà lần chuỗi.
2 - Kim Cang Bộ : Dùng ngón cái với ngón giữa của tay phải mà lần chuỗi.
3 - Bảo Bộ : Dùng ngón cái với ngón vô danh ( áp út ) của tay phải mà lần chuỗi.
4 - Liên Hoa Bộ : Dùng ngón cái với ngón út của tay phải mà lần chuỗi.
5 - Yết Ma Bộ : Dùng ngón cái hợp với cả 4 ngón còn lại của tay phải mà lần chuỗi.


CÁCH LẦN TRÀNG HẠT :

Các hạt chuỗi là biểu thị cho Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, còn mẫu châu là biểu thị cho Đức Phật Vô Lượng Thọ, hoặc là biểu thị cho Phật quả của sự tu hành đã hoàn thành viên mãn. Khi lần tràng hạt, khởi đầu từ mẫu châu (hạt lớn hình hồ lô đầu xâu chuỗi), cứ mỗi danh hiệu Phật hay mỗi biến (thần chú) lần qua một hạt, đến hạt cuối cùng đụng vào mẫu châu phải lật xoay ngược trở lại mà lần, không nên vượt qua.

TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật