DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 3
Tổng truy cập: 0408662
Hình ảnh

Kim cương thừa

LAMA ZOPA GIẢNG VỀ ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

LAMA ZOPA GIẢNG VỀ ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

 

Nguyên tác: Lama Zopa On Medicine Buddha

Lama Zopa Rinpoche giảng tại buổi lễ Cúng Dường đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai,tổ chức tại Land of Medicine Buddha [Ðất Phật Dược Sư] ngày 28 tháng 7 năm 2001.

Việt Ngữ  : Hồng Như

 

 

“Kính lễ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Là đấng Thế Tôn mang lòng từ bi bình đẳng với tất cả

Hồng danh của ngài chỉ thoáng qua tai

Là tan biến mọi khổ đau ác đạo

Tan biến mọi tật bịnh do tam độc gây ra”

 

Ðức Đalai Lama đời thứ năm nói rằng câu kệ thứ hai cho chúng ta biết đức Phật Dược Sư là ai, có những thiện đức siêu việt như thế nào. Chữ "Thế Tôn", tiếng Tây tạng gọi là Chom Đên Đê, có nghĩa là "đấng tối thắng, đức hạnh siêu thoát". "Tối thắng", là vì Phật Dược Sư không những diệt hết mê lầm phiền não thô tế của chính mình, mà còn diệt cả mê lầm phiền não của tất cả chúng sinh. "Ðức hạnh", là vì sáu đức tính của Phật Dược Sư. "Siêu thoát", là vì Phật Dược Sư đã vượt khỏi biển rộng khổ đau luân hồi. "Lòng từ bi bình đẳng với tất cả", có nghĩa là Phật Dược Sư đối với chúng sinh mở lòng từ bi không phân biệt, không phải chỉ giúp những ai có lòng tin. Tất cả chúng sinh, trong đó có chúng ta, đều được lòng từ bi của Phật che chở đồng đều như nhau.

 

Câu tiếp theo, "Hồng danh của ngài chỉ thoáng qua tai là tan biến mọi khổ đau ác đạo": bất cứ là ai, hễ nghe được danh hiệu của đức Phật Dược Sư là không sinh vào ác đạo. Ðó là tác dụng của hồng danh và minh chú của đức Dược Sư. Đức Phật hỏi ngài A Nan, "NàyA Nan, lời Như Lai nói, ông tin được không?". Ngài A Nan thưa, "Con luôn tin lời Phật dạy." Phật hỏi "Vì sao?" Ngài A Nan đáp, "Vì Phật có những tính đức vượt bực không thể nghĩ bàn, nên đối với lời Phật dạy, con không sinh tâm nghi ngờ." Khi ấy Phật nói, "dù là súcvật, hễ nghe được danh hiệu Như Lai là không còn tái sinh vào cõi thấp kém." Thật là một phương pháp dễ dàng để giúp chúng sinh thoát loại khổ đau nặng nề nhất trong luân hồi. Súc vật vốn không thể có lòng tin nơi Phật mà còn được như vậy, huống chi con người.Có lòng tin hay không, nghe thần chú Dược Sư rồi sẽ thôi không đọa ác đạo. Chỉ cần nghe danh hiệu là đủ, vì vậy đối với người đang lìa trần, tốt nhất là niệm hồng danh đức Phật Dược sư vào tai người sắp chết cho thật rõ ràng để giúp người ấy khỏi đọa ác đạo. Có như vậy cũng là nhờ năng lực từ bi của Phật Dược SưXưa kia, khi còn là bồ tát, Phật Dược Sư đã từng phát đại nguyện, nguyện tên mình sẽ có năng lực hoàn thành nguyện vọng và mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.

 

Khi đạt giác ngộ, một trong mười thần lực của Phật là thần lực của đại nguyện. Nói vậy có nghĩa là tất cả mọi đại nguyện khi còn làm hạnh bồ tát sẽ trở thành sự thật. Vì vậy trong đời sống hàng ngày,chúng ta nên nhớ nghĩ và tụng niệm danh hiệu Phật Dược Sư cho các loài súc sinh. Phương pháp cứu mình giúp người này thật quá đơn giản dễ dàng, mà tác dụng lại rất lớn.

 

Nếu quí vị ăn mặn, hãy đọc thần chú Dược Sư rồi hà hơi lên món thịt để giúp con vật thanh tịnh nghiệp chướng. Dù thần thức của con vật ấy có đang ở xa đến đâu chăng nữa cũng sẽ nhờ đó mà được sinh vào thiện đạo. Hoặc là khi côn trùng lọt vào nhà, quí vị chịu khó đọc chú Dược Sư rồi hà hơi lên mình của chúng, giúp chúng tẩy ác nghiệp để tái sinh vào cõi tốt lành. Làm như vậy sẽ không uổng phí duyên lành xui khiến chúng lạc vào nhà của quí vị, giúp cho đời sống chúng có ý nghĩa, đồng thời cũng giúp đời sống quí vị có ý nghĩa nhờ biết tạo lợi ích cho kẻ khác.

 

Vài năm trước tôi nhập thất trong một căn nhà gần bờ hồ ở Big Sur bên Mỹ. Kiến chui vô bếp nhiều quá, tôi mới mang tượng Phật nhỏ đúc bằng thạch cao (tsa-tsa) đưa cho người nấu bếp, dặn khi nào thấy kiến hay côn trùng vô nhà, cứ cho vào cái túi ni-long, đừng cột lại, hay cho vào cái hộp gì đó, rồi một tay cầm tượng Phật một tay bưng kiến đi nhiễu quanh tượng Phật theo chiều kim đồng hồ, ngang tầm của đức Phật. Cứ đi nhiễu một vòng như vậy là mấy con kiến này tích tụ được vô số thiện căn giác ngộ, đồng thời cũng tạo nhân an lạc cho cả trăm ngàn kiếp tái sinh của chúng về sau. Thật quá dễ dàng. Từ đó, cứ hễ thấy côn trùng lọt vào nhà là chúng tôi ráng bưng chúng đi nhiễu quanh tượng hay ảnh Phật vài lần. Nhờ côn trùng vào nhà mà mình tu được pháp tu tốt nhất là giúp đỡ kẻ khác. Côn trùng giúp đời sống chúng ta có ý nghĩa, mà chúng ta cũng giúp đời sống củachúng có ý nghĩa. Tất cả cùng giúp đỡ lẫn nhau.

 

Pháp tu Dược Sư cũng có khả năng thanh tịnh lỗi phá phạm giới luật. Tác dụng của pháp tu Dược Sư rất mãnh liệt, có thể giúp sám hối và trị mọi thứ bịnh. Bình thường người ta cứ tưởng Phật Dược Sư chỉ giúp chữa bịnh, thật ra không chỉ bấy nhiêu. Phật Dược Sư còn giúp thanh tịnh nghiệp chướng, giúp thành công trên mọi lãnh vực. Khi ở bên Ðức, tôi đọc Kinh Dược Sư thấy pháp tu này thật quá sức quí giá. Theo đó thì BẤT CỨ chuyện gì, BẤT CỨ vấn đề gì, BẤT CỨ điều gì, pháp tu Dược Sư cũng có thể giúp được. Có thể giúp giải quyết mọi vấn đề, ví dụ như kiện tụng, chiến tranh, bạo động. Rất tốt cho công việc làm ăn, hay cho mẹ tròn con vuông, cho bất cứ một điều gì. Cần gì cũng có thể hướng về Phật Dược Sư. Tác dụng của pháp tu này rất lớn, có thể mang thành tựu dễ dàng, đặc biệt là thành tựu trên đường tu giác ngộ: chứng ngộ tánh không, khai mở trí Phật,phát tâm bồ đề, hướng niệm đạo sư, để tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh.

 

Nhiều vị vua chuyển pháp luân ở Tây Tạng có công lớn trong việc hoằng pháp, cứ mỗi ngày thứ 8 hàng tháng (Tạng Lịch - cùng ngày với đức Quan Âm Tara) là hành trì pháp tu Dược Sư. Pháp tu này cũng được hành trì trong 15 ngày đức Phật thi triển thần lực (15 ngày đầu tiên của tháng thứ nhất, Tạng Lịch). Gần đây tôi có đọc của đức Đalai Lama đời thứ năm chú giải pháp tu Dược Sư, bao gồm hiển và mật, và cũng có đọc tiểu sử của nhiều thầy trong dòng truyền thừa. Vị nào cũng nhờ pháp tu Dược Sư mà tạo được biết bao lợi lạc cho chúng sinh, cho Phật Pháp, và cả cho thành tựu của chính mình.

Ví dụ như vua Lha Lama Yeshe Oe là vị vua chuyển pháp luân đã mời Lama Atisha vào Tây Tạng. Vua lấy pháp tu Dược Sư làm công phu chính, và đã xây dựng được rất nhiều tu viện lấy văn-tư- tu làm nền tảng tu học. Vua Lha Lama Yeshe Oe đã hy sinh chính bản thânmình để mời Lama Atisha mang Phật Pháp vào Tây Tạng. Vua tìm vàng làm cúng phẩm, lúc ấy bị giặt bắt và nhốt gần Nepal, rồi qua đời nơi ấy. Khi mang nhục thể của vua ra hỏa thiêu, ánh sáng cầu vòng hiện lên và mưa hoa rơi xuống suốt bảy ngày. Phật Dược Sư nhỏ bằng ngón tay cái, hiện ra nơi trái tim của vua, rồi về cõi Tịnh Ðộ. Trong không trung có tiếng nhã nhạc cùng rất nhiều điềm lành hy hữu. Tất cả các thầy trong dòng truyền thừa của Phật Dược Sư đều hành trì pháp tu này vào ngày thứ tám mỗi tháng, đã đạt nhiều thành tựu khó tưởng tượng, và khi chết để lại nhiều điềm lành như trường hợp của vua Lha Lama Yeshe Oe.

 

"Tan biến mọi tật bịnh do tam độc gây ra." - Tam độc là tham sân và si. Ðó là bịnh của tâm, từ đó phát sinh ra đủ loại tật bịnh của thân, như ung thư, suy nhược tâm lý v.v.“Kính lễ đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”

 

Chú Dược Sư như sau:

TAYATHA OM BEKANDZE BEKANDZE MAHA BEKANDZE RATZA SAMUGATE SOHA[Ta-đi-a-tha ôm bê-khăn-dzê, bê-khăn-dzê, ma-ha-bê-khăn-dzê, rát-dza sa-mu-ga-tê sô-ha]

Tayatha - có nghĩa là "như vầy". 

Om - bao gồm ba âm thanh thanh tịnh là A, U và M, có nghĩa là thân, miệng và ý của chúng ta chuyển thành thân kim cang, miệng kim cang và ý kim cang của Phật. 

Bekandze Bekandze - có nghĩa là "diệt đau đớn, diệt đau đớn". Cái gì có thể diệt được đau đớn? Thuốc. Ðau đớn ở đây không chỉ là loại đau đớn bình thường mà cả loài súc vật cũng không muốn. Ở đây, chữ đau đớn đầu tiên ứng vào khổ [khổ đế], và chữ thứ nhì là ứng vào nguyên nhân của khổ [tập đế]. Thuốc có khả năng dẹp bỏ loại đau đớn đầu tiên là con đường tu dành cho người căn cơ bậc thấp, chữ thứ nhì là đường tu cho người căn cơ bậc trung. Sau đó maha bekandze "diệt đau đớn lớn lao" là đường tu giác ngộ của người căn cơ bậc cao, diệt trừ được loại ô nhiễm vi tế nhất. Vậy bekandze bekandze maha bekandze gom đủ toàn bộ đường tu giác ngộ. Đây chính là liều thuốc chân thật rốt ráo. 

Radza - nghĩa là vua 

Samudgate soha - nghĩa là trụ vững nơi tim, nơi năng lực hộ trì và nơi tín tâm tuyệt hảo. Ðây là nền tảng của mọi thành tựu. Nhờ thành tựu được toàn bộ đường tu giác ngộ (lam-rim) bao hàm trong bekandze bekandze maha bekandze, quí vị dẹp tan mọi ô nhiễm, cả thô lậu lẫn vi tế, tẩy sạch tất cả nghiệp chướng của thân, miệng, ý để chuyển thành thân kim cang, miệng kim cang và ý kim cang của Phật. Chừng quí vị sẽ có khả năng làm những việc làm toàn hảo để tạo lợi lạc cho chúng sinh.


TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật