DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 33
Tổng truy cập: 0176958
Hình ảnh

Phật pháp

Lời Phán Nguyện của hành giả tu Đại Thủ Ấn

  Được truyền lại bởi Ngài Garmapa Rangjang Dorje.

Trong Mạn-đà-la, con nưong tựa Ngài Thượng sư, Bổn Tôn và chư Thần,

Trong tất cả mọi thời và mọi phương, con hướng về Đúc Phật và chư Bồ Tát,

Với lòng chí thành, cầu xin Ngài gia hộ cho con sớm đạt sự Toàn Mãn.

 

Những hạt giống của tâm và thân

Và những thiện hạnh của chúng sanh

Đều thanh tịnh từ dòng suối chảy của núi Tuyết.

Cầu xin cho dòng suối chảy tự do và hòa tan trong bể cả của Bốn Thân và Phật Tánh.

 

Trong đời đời kiếp kiếp của con sau nầy,

Xin cho con không còn nghe tiếng “khổ” và “tội lỗi”

Xin cho con luôn chia sẻ niềm an lạc và hạnh phúc trong bể Pháp mênh mông.

Xin cho con luôn luôn được thanh thản, an định, tinh tấn và đầy trí tuệ

Con được gặp những Chân Sư và nhận được sự Gia Trì Hướng Dẫn của Ngài

Trong sự tu hành của con không gặp những chướng ngại

trong đời sống hiện nay đến vị lai, con được an lạc trong Pháp

 

Cầu xin những Lương Tri Thánh Thiện và Trí Tuệ

Giúp con thoát khỏi vô minh

Cầu xin những sự Gia Hộ Hướng Dẫn chỉ con phá tan mọi sự nghi hoặc và mê lầm

Do nhờ ánh sáng của thiền định

Cầu xin cho con nhìn thấy rõ được Chân Lý

Và đốt lên ngọn đèn của Ba Tuệ Giác.

 

Nguyên lý của Nhị Đế vượt lên trên những quan niệm về tương đối hay tuyệt đối

Con đường Chánh Dạo là cụ bị cho tâm vượt khỏi sự thịnh, suy

Sự Chứng Đắc là Hai Đức Hạnh siêu thoát qua Luân hồi hoặc Niết bàn.

Cầu xin cho con đời đời kiếp kiếp luôn luôn gặp được những Giáo Pháp Chân chánh.

 

Tự tánh thì trống không và linh diệu

Là suối nguồn chính của Hai Làm Một (Tương tức tương nhập)

Đại Thủ Ấn là Thanh gươm Kim cương bén chặt đứt

Tẩy rữa các mê lầm, tăm tối nhất thời làm sai lạc

Cầu xin cho con chứng nhập được Pháp Tánh thanh tịnh, là hoa quả của sự thanh tịnh nầy.

 

Sự chứng nhập Đại Thủ Ấn

Đầy đủ trong Chân Tâm.

Luôn sống với Cái Thấy nầy,

Không một chút xao lãng, đó chính là cốt tủy của Nghi Quỹ

Trong tất cả các nghi quỹ thực hành, đây chính là phương pháp tối thượng

Cầu xin cho con đạt được Chân Nghĩa của Sự Thấy và Hành Trì.

 

Tất cả mọi sắc tướng đều tự tâm biểu lộ

Nhưng tự tánh của tâm đều vô tâm và rỗng không

Do rỗng không, nên bất hoại

Nhưng lại trang nghiêm tất cả mọi pháp

Cầu xin cho con luôn luôn quán sát được Thực Tướng và đạt được Chân Quán.

 

Vô minh, chấp ngã đều rỗng không

Chúng ta chấp rằng những sự vật khách quan có thật và bên ngoài chúng ta

Chúng ta chấp đó là bản ngã thực của mình

Do chính vì có Ta và Có Người ( Nhân ngã )

Nên bị dẫn đắt lang thang trong vòng luân hồi

Cầu xin cho con cắt đứt được gốc rễ của vô minh.

 

“Không pháp nào thực sự có ngã”, ngay cả Đức Phật cũng không có tự ngã.

Tất cả mọi vật đều rỗng không, để Niết Bàn và Luân hồi có mặt

Con đường Trung Đạo mầu nhiệm của Hai Làm Một (Nhất thể)

Cũng không hòa hợp hoặc chống đối nhau

Cầu xin cho con đạt được Tự Tánh thoát khỏi mọi sự phân biệt.

 

Không ai có thể diễn tả Cái Ấy (Chân Tâm) bằng cái gọi”Nó là như vậy”

Không ai có thể phủ nhận Cái Ấy bằng cách nói “Nó không phải là như vậy”

Sự không tự thể của Chánh Pháp siêu việt qua suối nguồn của Tâm Thức

Cầu xin cho con thâm hiểu tường tận Chân Tâm với lòng tin bền chắc.

 

Vọng chấp về Cái Nầy (Chân Tâm), ta sẽ lưu lạc trong luân hồi

Chứng nhập Cái Nầy, không ai khác hơn Đức Phật

Trong Chân Lý tối hậu, không có Cái Nầy hoặc Cái kia

Xin cho con  đạt được Chân Pháp- là ý nghĩa và Cội nguồn của vạn pháp.

 

Chân tâm vừa linh diệu

Và cũng vừa Rỗng không

Giác ngộ cũng do Tâm, và vô minh cũng do tâm

Sự sanh diệt của mọi pháp đều do tâm

Xin  cho con thấu hiểu và nhận thức rằng tất cả mọi pháp đều lưu xuất từ tâm.

 

Sự thanh tịnh do sự hành trì miên mật và sự tinh tấn

Rời khỏi những tác động điên đảo của ngoại cảnh

Cầu xin tâm con được tư tại

Và thấu rõ sự vi diệu của giáo nghĩa trong Tâm hành.

 

Mạnh yếu, sáng tối

Khi những đợt sóng luân lưu của tư tưởng lặng yên

Không bị một dấy động nào, dòng sông tâm vẫn chảy êm dịu

Rời khỏi vũng bùn của u mê và điên đảo

Cầu xin cho con an trú vững chắc trong biển Chánh Định.

 

Do thường quán chiếu những vọng tưởng trong tâm

Nhận thức tường tận được Chân lý Vô Phân Biệt

Con luôn cầu xin từ bỏ được những  nghi tình “Có” và “Không”

Với sự kiên định, xin cho con an trú Bản lai diện mục của mình.

 

Quán chiếu những pháp bên ngoài, con thấu rõ được bổn tâm

Quán chiếu tâm, chỉ thấy rỗng không

Quán chiếu cả hai ngã và pháp

Con giải thoát qua cả Hai Sự Chấp Trước

Cầu xin cho con chứng được ánh sáng giác ngộ của Tự Tánh.

 

Bởi vì Cái Ấy (Tánh Giác) vượt qua tâm

Nên được gọi là Đại Biểu Tượng

Bởi vì Tánh Giác không còn gì cao hơn

Nên được gọi là Con Đường Lớn Trung Đạo

Bởi vì Tánh Giác chứa đựng tất cà vạn pháp

Nên được gọi là Đại Hoàn Mãn

Cầu xin cho con thường nhận thức rằng hiểu một, tức là biết tất cả.

 

Bởi vì không một sự chấp trước nào, nên Đại Chân Phúc luôn siêu việt

Thoát khỏi mọi ràng buộc, như ánh sáng tỏa chiếu của Ngọn Đèn Giác rực rỡ xóa tan mọi chướng ngại và bóng tối,

Cầu xin cho con hành trì mà không Sự Dụng Công,, thong thả

Và từ đó, giải thoát khỏi những tưởng chấp và ngã chấp.

 

Sự khao khát trạng thái xuất thần hay linh nghiệm tự biến mất

Những tư tưởng si mê và tội lỗi đều tự thanh tịnh trong Pháp Giới

Bình thường tâm không chấp hoặc bỏ, được-mất

Cầu xin cho con đạt được Pháp Tánh

Điều đó vượt qua những hý ngữ.

 

Không hiểu rằng Tự Tánh

Đồng Pháp tánh với Đức Phật

Chúng sanh mãi luân chuyển trong Luân hồi

Hướng về những chúng sanh đang chịu nhiều phiền não

Kẻ chịu đựng những đớn đau cùng cực

Cầu xin cho con luôn có tình thương chân thật

Xuyên qua lòng đại từ bi vô hạn.

 

Khi lòng từ bi có mặt, thì sự Rỗng Không to lớn

tỏa sáng rực rỡ vô cùng tận

Con đường Đạo Vô thượng và linh diệu,

là Sự Thể Nhập Hai Làm Một

Con nguyện xin ngày đêm thực hành pháp nầy.

 

Cầu xin cho con đem trí tuệ và

Năng lực đạt được do thiền quán cứu độ chúng sanh

Để cúng dường các Đức Phật và trang nghiêm Tịnh Thổ của Ngài.

Xin cho con đầy đủ hạnh nguyện lớn của một vị Giác Ngộ

Và sớm chứng đắc được Phật Tánh cao thượng và hoàn mãn.

 

Sự chứng đắc cao thượng là năng lực của mọi đức hạnh trong Hoàn vũ

Đó là năng lực của Đức Phật và lòng từ bi của những vị Bồ tát.

Với sự gia trì của năng lực nầy

Và Ánh Sáng Pháp soi đường

Xin cho mọi hạnh nguyện của con đầy đủ

Dấn thân phục vụ vì muôn loài.

TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật