DANH MỤC CHÍNH
HỎI ĐÁP

0984858116
Đại Đức Thích Trí Đạt
LỊCH VẠN NIÊN
THỐNG KÊ
Số người Online: 15
Tổng truy cập: 0460719
Hình ảnh

Thông báo


THƯ MỜI 
 
THAM DỰ PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU TIÊU TAI DIÊN THỌ 

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ  DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT 

Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni !
Kính thưa quý thiện nam tín nữ phật tử gần xa !

Lòng từ tế độ khắp nhân thiên 
Trăm ngàn ức kiếp Đại Y Vương 
Thường đem mắt tuệ soi phàm tục 
Thị hiện kịp thời cứu chúng sanh 
 
Dược Sư  tiếng Phạn là : Bhaiṣaijya guru vaiḍuria prabhà ràjàya tathàgatàya gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hay là  Đại Y Vương Phật, Y Vương Thiện Thệ  do bổn nguyện của ngài là "cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sanh" nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi phía đông là cõi Tịnh Lưu ly. Là bậc Đạo Sư có đầy đủ diệu pháp, diệu lực đã phát ra 12 đại nguyện làm chấn động tam thiên đại thiên thế giới có khả năng hóa giải mọi khổ đau cho chúng sanh khiến cho tất cả các chúng hữu tình thỏa cầu  đều được như ý.

Lễ khai đàn Dược Sư Thất Châu được tổ chức từ ngày mùng 8  đến ngày 15  tháng Giêng năm Ất Mùi  - 2015 , tại trụ xứ chùa Phúc Lương. Nhằm cầu nguyện  thế giới hòa bình chúng sanh an lạc, cầu nguyện cho Phật tử bệnh tật tiêu trừ tai qua nạn khỏi và cầu nguyện cho hòa bình biển Đông hiện nay .

Trân trọng kính mời: Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử, thiện nam tín nữ gần xa bớt chút thời gian về tham dự, để buổi lễ cầu nguyện đầu năm được thành tựu.

Thời gian vào lúc:  6h30 sáng ngày mùng 8 tháng Giêng năm Ât mùi “nhằm ngày 26 tháng 2 năm 2015”.


Địa điểm : chùa Phúc Lương, thôn Quyết Thắng, xã Tân Hưng, TP Hưng Yên.

Kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni thân tâm thường an lạc và thành tựu mọi thắng duyên trên con đường hoằng Pháp

Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý Phật tử sống cuộc sống an lành trong tuệ giác từ bi của đức Phật 

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát  

 
Tỳ Kheo    
Thích Trí Đạt
TIN NỔI BẬT
VIDEO NỔI BẬT
Hình ảnh nổi bật